Гаранционни условия

Общи гаранционни условия

 Гаранционният срок на продукта започва да тече от датата на покупката и важи на територията на Република България, срещу представен касов бон за покупка.

За други държави и територии гаранцията на продукта се осигурява съгласно предписанията на производителя.

ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ:

 - Ски и ски обувки - 12 месеца гаранция

 - Сноуборд дъски, автомати и обувки (различни от Burton) - 12 месеца гаранция

 - Дрехи и обувки - 1 месец гаранция

-  Аксесоари  - 1 месец гаранция


ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ НА ПРОДУКТИ BURTON:

Сноуборд дъски: 3 години гаранция от датата на закупуване. 
Обувки за сноуборд: 1 година гаранция от датата на закупуване. 
Автомати за сноуборд: 1 година гаранция и доживотна гаранция на основата на автомата от датата на закупуване. 
Якета и панталони: 1 година гаранция ( с изключение на модели, които имат Lifetime (доживотна гаранция )  от датата на закупуване. 
Ръкавици: 1 година гаранция ( с изключение на модели, които имат Lifetime (доживотна гаранция )  от датата на закупуване. 
Дрехи: 1 година гаранция  ( с изключение на модели, които имат Lifetime (доживотна гаранция ) от датата на закупуване. 
Раници и калъфи за сноуборд: Lifetime (доживотна) гаранция
Протектори: 1 години ( при повреда на протектора, гаранцията дава възможност за замяна или поправка )
Каски: 1 години ( при счупване на каската, гаранцията дава възможност за замяна или поправка ), от 2020 година - 2 години гаранция от датата на закупуване. 

Lifetime (доживотна) гаранция срещу фабрични дефекти имат следните продукти:
[ak] екипировка (от 2003г. насам)
Основа на автомати за сноуборд (от 2005г. насам)
Раници, калъфи за сноуборд (от 2009г. насам)

ПРОЦЕДУРА:

При повреда на продукт,трябва да посетите магазин SNOW LIMIT, където повреденият артикул ще бъде заснет от нашия персонал, след което снимките ще бъдат изпрати снимките към производителя.

Веднага след като получим отговор, ще ви уведомим по телефона, който сте посочили предварително.

Срокът за отговор е 10 работни дни (като се влияе от празници и други странични фактори).

Ако гаранцията бъде одобрена ще ви бъде изпратена нова част / артикул.

При липсата на наличност ще получите за връщане на стойността, на която сте закупили артикула, която възможност  трябва да бъде използвана в период от 6 месеца от одобрението на гаранцията. Ако не използвате тази възможност в  уречения период, губите правото да го използвате по-късно.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ГАРАНЦИЯТА :

Гаранцията отпада в случай на:

- Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация.

- Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.

- При използване на некачествени и неоригинални консумативни материали.

- Щети, причинени при злоупотреба или небрежност.

- Щети, причинени при неправилен монтаж или настройка на сноуборд автомати.

- Щети, причинени от лифт счупване.

- Нормално износване.

- Щети, причинени от нещо друго освен от дефекти в материята или изработката.

- Щети, причинени от използването на лепила и разтворители или LOC-TITE®.

- Щети, причинени от удар в камък или каквито и да било други щети, възникнали при съприкосновение.

С изключение на задълженията специално посочени в тази гаранция, ВИ-ТРЕНД ЕООД не може да бъде отговорна за директни, недиректни, специални, случайни или последващи повреди, независимо дали се базират на договор, вреда в следствие пропуск на длъжностно лице или някоя друга законна теория и дали е предположена възможността за такива повреди.